Zaloguj się lub Utwórz konto telefon +48 (22) 371 26 23

Regulamin

WARUNKI I ZASADY
SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM MINTBOOKS.PL
- REGULAMIN

Sklep internetowy mintbooks.pl jest prowadzony przez
MINT BOOKS LTD
Unit 4E Enterprise Court Farfield Park
S63 5DB Rotherham
United Kingdom
NIP: PL5263166189

Procedura składania zamówień

1. Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.mintbooks.pl . Klient, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA”.
2. Klient może składać zamówienia przesyłając faksem wypełniony i podpisany formularz off-line.
3. Warunkiem dokonania zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
4. Poprzez złożenie zamówienia klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i ją akceptuje.
5. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym mintbooks.pl.
6. W zamówieniu (w koszyku), Klient wskazuje:
a. zamawiany towar;
b. adres, na jaki ma być dostarczony towar oraz adres na jaki ma zostać wystawiona faktura;
c. jest możliwość wpisania kodu rabatowego otrzymanego od wydawcy MINT BOOKS LTD;
d. sposób odbioru i płatności za zamówienie.

7. Każde złożone zamówienie jest potwierdzane e-mailem, wysłanym ze sklepu na adres podany w formularzu zakupu.
8. Zamówienie jest realizowane na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
9. Sklep Internetowy mintbooks.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

Realizacja zamówienia

1. Zamówione towary dostarczane będą do klienta poprzez przedstawiciela:
a. Poczta Polska;
b. Firma kurierska UPS.

2. Koszty przesyłki pokrywa w całości Klient według obowiązującego cennika zamieszczonego na stronie internetowej sklepu.
3. Zamówiony towar dostarczony będzie na adres wskazany w formularzu zamówienia.
4. Paczki wysyłane są dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki.
5. W przypadku książek anglojęzycznych czas realizacji zamówienia może trwać do dwóch tygodni.
6. W sklepie mintbooks.pl można kupić w przedsprzedaży zapowiadane książki w promocyjnej cenie.
a. Wysyłka zamówionych książek realizowana będzie w terminie podanym w zapowiedziach (termin ukazania się książki w sprzedaży).
b. Zamówienia realizowane będą po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie.

7. MINT BOOKS LTD nie odpowiada za nie terminowe dostarczanie przesyłek przez Pocztę Polską i/lub firmę kurierską UPS.

Ceny towarów:

1. Ceny na stronie Sklepu Internetowego mintbooks.pl:
a. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
b. zamieszczone przy oferowanym produkcie nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.

2. Dla książek polskojęzycznych ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego mintbooks.pl przy produkcie w chwili składania zamówienia przez Klienta.
3. Książki w przedsprzedaży można kupić w promocyjnej cenie do dnia ukazania się książki w sprzedaży – data określona w zapowiedziach – kiedy książki w zakupie osiągną cenę okładkową.
4. Cena książek anglojęzycznych może ulec zmianie w związku ze zmiennym kursem walut. Sklep internetowy zobowiązuje się do potwierdzenia ceny drogą mailową oraz realizacji zamówienia w momencie zaakceptowania ceny przez zamawiającego.
5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie http://www.mintbooks.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
6. Sprzedający może dokonywać zmian cen w każdym czasie, przy czym w przypadku złożenia zamówienia przez klienta, wiążąca jest cena obowiązująca w momencie składania zamówienia.

Modyfikacja zamówienia

1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać, aż do momentu wystawienia faktury.
2. Zmian można dokonać kontaktując się z sklep@mintbooks.pl.
3. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości zamówienia. Jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry to zwrot należności nastąpi na konto Klienta, z którego płatność została dokonana w ciągu 14 dni roboczych. Jeżeli Klient nie posiada własnego konta bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym.

e-booki

1.  Poprzez e-booki rozumiane są publikacje w wersji elektronicznej w formacie ePub służące do odczytu na urządzeniach elektronicznych.
2. Dostawa zakupionego e-booka następuje na podany w zamówieniu adres e-mailowy po zaksięgowaniu wpłaty. Do pobrania e-booka niezbędne jest posiadanie numeru zamówienia oraz znajomość adresu e-mailowego podanego w zamówieniu.
3. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT należy podać taką informację w trakcie składania zamówienia oraz podać dane niezbędne do wystawienia faktury. Zostanie ona wysłana Pocztą Polską lub w wersji elektronicznej na adres mailowy podany w zamówieniu.
4. E-booki sprzedawane w sklepie internetowym mintbooks.pl są zabezpieczone Watermarkiem. Zabronione jest usuwanie Watermarka, udostępnianie osobom trzecim e-booków, ingerowanie w tekst i/lub okładkę. W przypadku wykrycia naruszenia praw autorskich Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do przekazania sprawy do Kancelarii Prawnej.

 

Formy płatności

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony towar z dostawą:
a. płatność – kartą kredytową poprzez Centrum Autoryzacji Kart;
b. przelewem bankowym na konto sklepu.

Warunki reklamacji

1. Sklep Internetowy mintbooks.pl w ciągu 14 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie jej załatwienia.
2. Warunkiem koniecznym, aby Sklep Internetowy mintbooks.pl rozpatrzył reklamację jest:
a. dostarczenie na adres MINT BOOKS LTD ul.Gen.Zajączka 8/27, 01-522 Warszawa reklamowanego towaru wraz z fakturą, dokumentem zwrotu / reklamacji i oryginalnym opakowaniem;
b. posiadanie przez towar wad fabrycznych;
c. zostały uszkodzone mechanicznie w czasie transportu;
d. towar jest niezgodny z produktem wyszczególnionym w zamówieniu;
e. paczka jest niekompletna;
f. reklamacje w przypadku sytuacji opisanych w punkcie c, d i e będą rozpatrywane wyłącznie gdy zostaną zgłoszone spedytorowi w momencie odbioru przesyłki. Warunkiem przyjęcia takiej reklamacji będzie spisanie wraz ze spedytorem protokołu reklamacyjnego.

3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep Internetowy mintbooks.pl wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub, jeśli Klient wyrazi taką wolę – Sklep Internetowy mintbooks.pl zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
4. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu o ile w ciągu dwóch miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru zawiadomi Sklep Internetowy mintbooks.pl.

Warunki wymiany

1. Towary dostępne w Sklepie Internetowym mintbooks.pl podlegają wymianie, jeśli:
a. posiadają wady fabryczne;
b. zostały uszkodzone mechanicznie w czasie transportu;
c. towar jest niezgodny z produktem wyszczególnionym w zamówieniu;
d. paczka jest niekompletna.

2. Reklamacje w przypadku sytuacji opisanych w punkcie b, c i d będą rozpatrywane wyłącznie gdy zostaną zgłoszone spedytorowi w momencie odbioru przesyłki. Warunkiem przyjęcia takiej reklamacji będzie spisanie wraz ze spedytorem protokołu reklamacyjnego.
3. Punkty 1 oraz 2 nie mają zastosowania w przypadku e-booków. Ze względu na specyfikę towaru sprzedawane dobra elektroniczne podlegają wymianie tylko i wyłącznie w przypadku niepobrania pliku z serwera.

Zwrot towaru i reklamacje

1. Klient może w terminie 10 dni od daty otrzymania towaru odstąpić od umowy rezygnując z towaru zakupionego w sklepie internetowym. Zwracany towar nie może być używany ani uszkodzony a także musi posiadać oryginalne opakowanie. Klient dokonuje zwrotu produktu na swój koszt.
2. Klient ponosi wszelkie koszty związane z dokonaniem zwrotu.
3. Zwrot e-booków jest możliwy tylko i wyłącznie w przypadku niepobrania pliku z serwera.

Ochrona danych osobowych

1. Konsument wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb zawarcia i realizacji umowy w ramach sklepu internetowego zgodnie z wymogami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 października 1997r.

Postanowienia końcowe

1. Zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonane przez Sprzedającego w każdym czasie.
2. Zmiany dokonywane będą przez zamieszczenie ich na stronie internetowej sklepu i wchodzą w życie z chwila ich zamieszczenia.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz 271 z późn zm).

 

Copyright © 2019 MINT Books